Koronawirus a powstrzymanie się od wykonywania pracy

Artykuł 210 kodeksu pracy przewiduje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy. Pracownik może więc odmówić przyjścia do pracy lub podjęcia się wynikających z niej obowiązków, tylko wówczas, gdy warunki zatrudnienia nie odpowiadają przepisom BHP, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia samego pracownika jak również innych osób.

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika, jest właśnie wykonywanie przez niego powierzonych mu zadań, za których wykonanie, pracodawca zobowiązuje się wypłacić stosowne wynagrodzenie. Aktualnie, w okresie zagrożenia epidemią Covid-19, coraz częściej zadajemy sobie pytanie o to, czy pracownik może odmówić pojawienia się w pracy, w obawie przed zakażeniem koronawirusem.

Nie każda praca stanowi zagrożenie zdrowia lub życia pracownika, nawet w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Przy ocenie czy nasza praca stanowi dla nas lub innych osób takie właśnie zagrożenie, należy pozostać obiektywnym. Jeżeli pracodawca wysyła nas w rejony szczególnie narażone na ogniska wirusowe albo poleca nam skontaktować się bezpośrednio z osobą, która przebywa na kwarantannie bądź wiemy, że jest zarażona, wówczas mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia dla naszego zdrowia a nawet życia. Wówczas możemy odmówić przyjścia do pracy lub jej planowego podjęcia. Tak czy inaczej, jeżeli pracownik zamierza powstrzymać się od wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy, musi o tym niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę!

Pracodawca ma możliwość zmiany organizacji pracy, więc pracownik musi pozostać do jego dyspozycji! Jeżeli nie powiadomi on swojego pracodawcy o zamiarze powstrzymania się od wykonywania służbowych obowiązków, może zostać potraktowany jako osoba porzucająca swoje stanowisko pracy i z tego powodu, pracownik może zostać dyscyplinarnie zwolniony! W Polsce, jedynie personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy) nie korzystają z tego przywileju, ponieważ ich stanowiska z natury narażają ich na utratę zdrowia czy życia. Do tego nie jest potrzebna epidemia koronawirusa.

Tak więc sama obawa przed zarażeniem SARS-Cov-2 lub inną zakaźną chorobą, nie stanowi dla pracownika podstawy do powstrzymania się od wykonywania pracy! Odmowa przyjścia do pracy musi być konkretnie uzasadniona. Jeżeli nie będzie, wówczas możemy narazić się na możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i to z winy pracownika a wtedy naszą posadę możemy stracić dosłownie z dnia na dzień!

More Articles for You

Rodzaje bezrobocia

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy istnieją różne rodzaje bezrobocia i jakie mają one wpływ na gospodarkę. Można dokonać rozróżnienia między …

Zmiana miejsca zamieszkania, a rynek pracy i ceny mieszkań

Wydawać by się mogło, że praca czeka na Nas na każdym kroku. Być może tak, aczkolwiek czy starczy Nam na …

Urlop wypoczynkowy. Cały etat i niepełny wymiar pracy.

Jak wygląda urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a pracownika który pracuje na pół etatu? Pracownik, …

Badania lekarskie przy umowie o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z koniecznością wykonania badań lekarskich. Wymóg posiadania orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy …

Czym jest umowa o pracę, co powinna zawierać i jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Do nawiązania stosunku pracy potrzebne jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i …

Praca zdalna a utrzymanie wydajności.

Walka o utrzymanie wydajności w pracy to jeden z podstawowych czynników w przypadku pracy zdalnej, który będzie determinował nasz sukces …