Praca w czasie pandemi.

Praca zdalna w dobie pandemii odgrywa coraz większą rolę. Praca zmienia obecnie swoją formę, opuszczają biurowce na rzecz pracy zdalnej. Cięcie kosztów opłat za lokale pozwala na efektywniejszą pracę zdalną. Praca w takim wydaniu zmienia nasze podejście do pracy zdalnej, czyniąc ją bardziej popularną opcją, która może w przyszłości zastąpić przestrzeń biurową. Praca zdalna w dobie pandemii jest i ryzykiem, i zyskiem w zależności od punktu widzenia. Covid wymaga nowych podejść do pracy, nowej pracy, nowej formy pracy. Praca zdalna z wykorzystaniem nowych możliwości jakie niesie technologia pozwala poszerzać horyzonty i rozwijać nowe formy operatywności. Nowe formy pracy w przyszłości mogą zastąpić stare formy pracy. Pandemia zmienia nasze podejście do pracy, tam, gdzie się da tworzymy pracę zdalną, tniemy koszty pracy, biur, używamy nowych technologii do komunikacji. Nowe formy komunikacji pozwalając na efektywną pracę zdalną. Cenimy prace w biurach, ale chmura to też biuro tylko wirtualne. Praca zmienia formę, ale nie cel.

More Articles for You

Zmiana miejsca zamieszkania, a rynek pracy i ceny mieszkań

Wydawać by się mogło, że praca czeka na Nas na każdym kroku. Być może tak, aczkolwiek czy starczy Nam na …

Urlop wypoczynkowy. Cały etat i niepełny wymiar pracy.

Jak wygląda urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a pracownika który pracuje na pół etatu? Pracownik, …

Koronawirus a powstrzymanie się od wykonywania pracy

Artykuł 210 kodeksu pracy przewiduje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy. Pracownik może więc odmówić przyjścia do pracy lub …

Badania lekarskie przy umowie o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z koniecznością wykonania badań lekarskich. Wymóg posiadania orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy …

Czym jest umowa o pracę, co powinna zawierać i jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Do nawiązania stosunku pracy potrzebne jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i …

Praca zdalna a utrzymanie wydajności.

Walka o utrzymanie wydajności w pracy to jeden z podstawowych czynników w przypadku pracy zdalnej, który będzie determinował nasz sukces …