Praca zdalna a utrzymanie wydajności.

Walka o utrzymanie wydajności w pracy to jeden z podstawowych czynników w przypadku pracy zdalnej, który będzie determinował nasz sukces albo porażkę. Złoży się na to wiele detali, samo stworzenie wspomagającego otoczenia w krótkim czasie, gdy mamy rozpoczęte projekty nie jest wcale łatwym i możliwym do osiągnięcia, w miejscu gdzie wykonujemy pracę. Mieszkanie czy wynajęte biuro, bez braku kontaktu fizycznego z innymi członkami zespołu, brakiem nadzoru, zdrowego współzawodnictwa to dawka dużej niepewności. Nawet jeśli wymienione czynniki istnieją w naszym otoczeniu pracy, trzeba pamiętać, że nie mamy tego na zawsze. Myślenie, że obecna pozycja jest stabilna w dzisiejszej rzeczywistości to mit, nawet jeśli jest ugruntowana i stała.

Przy utrzymaniu wydajności ważnej jest stworzenie :
1/ ergonomicznego, przyjemnego i stwarzającego nam warunki do koncentracji miejsca pracy oraz miejsca kreatywnego myślenia,
2/ umiejętności czerpania przyjemności z rutynowych czynności, jako trening do zwiększenia efektywności, według zasady dbania o systematyczność i porządek w życiu, aby w pracy móc być nieobliczalnymi mieć oryginalne pomysły,
3/ celu, w którym kierujemy się zasadą pomocy innym, aby było lepiej,
4/ umiejętności współdziałania z innymi, tak aby nie być skazanym tylko na swój osąd, wewnętrzny głos, który będzie nas wciągał w nieustanne rozmyślanie, a nie wykonanie efektywne pracy.
Spełnienie opisanych warunków nie jest możliwe od razu, często trwa dłużej i powiązane jest z wieloma czynnikami, jednak świadomość ich wpływu na pracę zwłaszcza zdalną, znacząco podnosi efektywność jej wykonania.

Istotnym czynnikiem wydajności jakiejkolwiek pracy, nie tylko zdalnej, jest rozpisanie obowiązków z nią związanych, planu pracy oraz innych niezbędnych czynności co organizuje czas pracy. Powyższe nie jest często praktykowane, jednak niezmiernie pomocne w postępach pracy i jej końcowego rezultatu, zwłaszcza gdy na głowie mamy jeszcze obowiązki domowe. Zadbanie o to aby praca przebiegała zgodnie z zasadami przyjętej metodyki daje uporządkowany proces, którego nie zastąpi nasza zwinność i szybkość.

Dla pracy zdalnej i związanej z nią wydajności nie sposób pominąć spotkań online, nieodzownego narzędzia komunikacji. Ważnym jest, aby w ich organizacji określić poza innymi warunkami maksymalny czas trwania, powyższe pozwoli planować nasz dzień i czas pracy. Każdy wie jak, że nie sposób odrobić pracy przy nieefektywnych spotkaniach trwających kilka godzin. Jednak organizacja w tym zakresie będzie wymagała z naszej strony dużego wysiłku, zwłaszcza żeby uczestnicy spotkań w nich uczestniczyli oraz zbytecznie ich nie przedłużali , niż w przewidzianym przez nas czasie.

Obecnie kiedy rzadko się widujemy, często część czasu są to luźne rozmowy nie związane z naszym zajęciem, nie jest to samo w sobie złe, gdyby nie fakt że później zabieramy sobie czas, który powinniśmy przeznaczyć na odpoczynek. W samym spotkaniu pomocnym może być kilkunastominutowe podsumowanie dotychczasowej pracy oraz zaplanowanie działań na następny okres, powyższe może zapewnić dobrą i owocną współpracę. Ciekawą praktyką może być wprowadzenie sankcji za spóźnienia na spotkaniach, np. w postaci konieczności zaproszenia na kawę wszystkich uczestników spotkania, co przy ciągłym braku czasu i sytuacji obostrzeń pandemii może okazać się dyscyplinujące, ale również pomocne w podtrzymaniu relacji z osobami, z którymi współpracujemy.

Trudno wskazać wszystkie aspekty pracy zdalnej i utrzymania tempa określonej wydajności, bo dziś każdy kto pracuje w tym systemie wie, że potrafi ona zabrać znacznie więcej czasu niż praca tradycyjna, co znacząco wpływa na zmęczenie i możliwość określonej wydajności. Niektórzy podczas pracy zdalnej włączają telewizję, odpalają facebooka, a nawet niekiedy sprawdzają kasyna online. Może być to pożeracz czasu, a w ostatnim przypadku także pieniędzy! W związku z tym na zakończenie wspomnieć należy, że warto przy projektowaniu zadań, prac i innych działań określić ich okres, skład osób z którymi będziemy współpracować, ewentualne koszty (nawet jeśli miałby być tylko czasowe) oraz nasz stopień zaangażowania.

Sam projekt pracy to jedno, jego funkcja w podjętym przedsięwzięciu to drugie zaś praca nad szczegółami oraz wdrożenie to jeszcze kolejne etapy nieodzowne z punktu widzenia wydajności. Pamiętać bowiem należy, że do kodeksu mają zostać wpisane przepisy regulujące pracę zdalną i to niedługo stanie się rzeczywistością. W tej chili praca w domu jest możliwa tylko dzięki zapisom zawartym w tzw. tarczy antykryzysowej, przepisy obwiązują jednak terminowo i zostaną doprecyzowane, a ponieważ wiemy już dziś, że w pewnych branżach praca zdalna generuje spore problemy, z którymi ani pracownicy, ani pracodawcy nie mieli wcześniej do czynienia, warto zacząć od tych drobnych kwestii związanych z wydajnością.

More Articles for You

Zmiana miejsca zamieszkania, a rynek pracy i ceny mieszkań

Wydawać by się mogło, że praca czeka na Nas na każdym kroku. Być może tak, aczkolwiek czy starczy Nam na …

Urlop wypoczynkowy. Cały etat i niepełny wymiar pracy.

Jak wygląda urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a pracownika który pracuje na pół etatu? Pracownik, …

Koronawirus a powstrzymanie się od wykonywania pracy

Artykuł 210 kodeksu pracy przewiduje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy. Pracownik może więc odmówić przyjścia do pracy lub …

Badania lekarskie przy umowie o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z koniecznością wykonania badań lekarskich. Wymóg posiadania orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy …

Czym jest umowa o pracę, co powinna zawierać i jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Do nawiązania stosunku pracy potrzebne jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i …

Praca w czasie pandemi.

Praca zdalna w dobie pandemii odgrywa coraz większą rolę. Praca zmienia obecnie swoją formę, opuszczają biurowce na rzecz pracy zdalnej. …