Urlop wypoczynkowy. Cały etat i niepełny wymiar pracy.

Jak wygląda urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a pracownika który pracuje na pół etatu?
Pracownik, który zatrudniony jest na umowę, jaką jest umowa o pracę, pracuje w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Przysługuje mu wymiar urlopowy od 20 do 26 dni wolnych, wszystko oczywiście w zależności od tego ile lat przepracował.
Osoby, który zostały zatrudnione na pół etatu, czyli w niepełnym wymiarze czasu pracy również posiadają prawo do urlopy wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy dla takich osób jest obliczany w systemie godzinowym
Pracownikowi takiemu przysługuje 10 dni urlopowych po 8 godzin, co daje razem 80 godzin urlopowych.
Musimy pamiętać, że urlop wypoczynkowy musi, a co najmniej powinien obejmować cały dzień pracy osoby zatrudnionej.
Co w sytuacji, w której pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy?
W przypadku kiedy dobowy wymiar godzinowy takiego pracownika przekracza 8 godzin, a w resztę dni ulega skróceniu, a jednocześnie zachowany jest 40 godzinowy wymiar pracy, sytuacja i wniosek o urlop wypoczynkowy wyglądają nieco inaczej.

Koronawirus a powstrzymanie się od wykonywania pracy
W tej sytuacji trzeba założyć, że dzień w którym został udzielony urlop równy jest dobowemu wymiarowy czasu naszej pracy. Jeżeli właśnie w tym dni został przekroczony czas pracy to znaczy 8 godzin, odpowiada to 1 dniowy urlopowemu oraz stosunkowo odpowiedniemu ułamkowy ponad ten dzień pracy.
Co w sytuacji kiedy pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego.
W tym przypadku pracownik nie traci prawa do urlopu, jednakże musi go wykorzystać do 30 września następnego roku, co oznacza, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzi na następny rok kalendarzowy.

More Articles for You

Rodzaje bezrobocia

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy istnieją różne rodzaje bezrobocia i jakie mają one wpływ na gospodarkę. Można dokonać rozróżnienia między …

Zmiana miejsca zamieszkania, a rynek pracy i ceny mieszkań

Wydawać by się mogło, że praca czeka na Nas na każdym kroku. Być może tak, aczkolwiek czy starczy Nam na …

Koronawirus a powstrzymanie się od wykonywania pracy

Artykuł 210 kodeksu pracy przewiduje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy. Pracownik może więc odmówić przyjścia do pracy lub …

Badania lekarskie przy umowie o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z koniecznością wykonania badań lekarskich. Wymóg posiadania orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy …

Czym jest umowa o pracę, co powinna zawierać i jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Do nawiązania stosunku pracy potrzebne jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i …

Praca zdalna a utrzymanie wydajności.

Walka o utrzymanie wydajności w pracy to jeden z podstawowych czynników w przypadku pracy zdalnej, który będzie determinował nasz sukces …